Creator Series

Introducing Creator Series.

De Creator Series bouwt voort op de kracht van het huidige brede Monitor Audio Architectural-luidsprekeraanbod. Belangrijke ontwerpkenmerken waarvan we weten dat ze sterke weerklank vinden bij installateurs, zoals Tri-Grip en bijna vlakke ronde of vierkante roosteropties, worden voortgezet naast nieuwe kenmerken, zoals een Quick Link-terminalverbinding waarvoor patent is aangevraagd, die de snelheid van de installatie radicaal zal veranderen.

Naast nieuwe materialen en essentiële kenmerken hebben we praktische verbeteringen geïntroduceerd om de nieuw verbeterde akoestiek te vergemakkelijken, resulterend in een winnende combinatie van krachtig, doordacht, eenvoudig te installeren ontwerp.

Creator Series is een product van Monitor Audio’s Transparent Design Philosophy.

Wij geloven dat de ultieme luidspreker in staat is om het door de muzikant vastgelegde geluid zo nauwkeurig mogelijk te produceren. Het fysieke ontwerp moet hier in elke omgeving op aansluiten en in harmonie werken met het verlangen naar transparantie.

De geheel nieuwe Creator Series is gebouwd op een R&D-filosofie van het handhaven van een evenwicht tussen design en technologie. Het één mag de ander nooit overschaduwen en beide spelen een cruciale rol bij het waarmaken van onze belofte van muzikale neutraliteit, wat betekent dat ze een leven lang meegaan.

Monitor Audio geeft ook een blad uit, Insider Magazine, waar foto’ s en uitleg gegeven wordt over bijzondere projecten. Onderstaand 4x een link met de uitgaven van dit blad.

Uitgave 3 en 4 zijn speciaal omdat u een artikel kunt lezen en prachtige foto’s kunt zien van restaurant Tabu in Leiden.

Een geweldig project  waar met name de inbouw subwoofers en de Vecta V240’s goed te zien zijn. Met dank aan The Hifi Studio Number One, Leiden!